ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

ПОКАНА

На основание чл. 20, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, изд. от Министъра на образованието и науката, свиквам заседание на Обществения съвет на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив. вижте тук...


ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата вижте тук...


СЪСТАВ:

1. Редовни членове:

  • Енчо Иванов Иванов – родител – председател на обществения съвет
  • Петя Кирилова Трошанова – родител
  • Силвия Стойчева Станева – родител
  • Антоанета Терзийска – родител
  • Весела Кътева – родител
  • Донка Щилянова – главен инспектор в отдел „Образование“
  • Чавдар Бозуков – фирма „Колор Принт“ ЕООД

2. Резервни членове:

  • Мая Славова Илева – родител

ЗАСЕДАНИЯ И РЕШЕНИЯ:

ПОКАНА:
ПРОТОКОЛ:
вижте тук... № 5/03.07.2019г.
вижте тук... № 4/16.04.2019г.
вижте тук... № 3/19.02.2019г.
вижте тук... № 2/24.01.2019г.
вижте тук... № 1/29.10.2018г.
вижте тук... № 6/25.07.2018г.
вижте тук... № 5/18.04.2018г.
вижте тук... № 4/13.03.2018г.
вижте тук... № 3/22.02.2018г.
вижте тук... № 2/24.01.2018г.
вижте тук... № 1/31.10.2017г.
вижте тук... № 5/22.08.2017г.
вижте тук... № 4/15.03.2017г.
вижте тук... № 3/24.02.2017г.
вижте тук... № 2/19.01.2017г.
вижте тук... № 1/28.11.2016г.

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

2017/2018 вижте тук..

2016/2017 вижте тук..

 

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив