ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

СВОБОДНИ МЕСТА

към 21.06.2019г.

Клас

Паралелка

Описание

Брой места

2

„Монтесори класна стая – научи ме да се справям сам“

Разширена подготовка по:
Математика,
Технологии и предприемачество
Околен свят

6

2

Общообразователна

Разширена подготовка по:
Български език и литература
Музика
Хореография

6

3

Общообразователна

Разширена подготовка по:
Български език и литература
Математика

6

5

Общообразователна

Разширена подготовка по:
Български език и литература
Хореография

11

5

Общообразователна

Разширена подготовка по:
Изобразително изкуство
Информационни технологии

11

5

Общообразователна

Разширена подготовка по:
Математика
Музика

15

6

Общообразователна

Разширена подготовка по:
Математика
Изобразително изкуство

2

9

професия: Дизайнер; специалност: Рекламна графика

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

0

9

професия: Танцьор; специалност: Български танци

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

3

10

професия: Дизайнер; специалност: Рекламна графика

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

3

10

професия: Танцьор; специалност: Български танци

Трета степен на професионална квалификация. Прием след завършено основно образование.

7

11

профил: Технологичен

Прием след завършен VII клас. Интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии 2. I-ви чужд език - Английски език 3. Математика

8

11

профил: Изкуства - 0,5 Хореография

Прием след завършено основно образование. Профилиращи предмети: 1. Хореография 2. Български език и литература 3. I-ви чужд език- Английски език

5

11

профил: Изкуства - 0,5 Музика

Прием след завършено основно образование. Профилиращи предмети: 1. Музика 2. Български език и литература 3. I-ви чужд език- Английски език

5

12

профил: Технологичен

Прием след завършен VII клас. Интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии 2. I-ви чужд език - Английски език 3. Математика

5

 

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив