ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Свободни места след ІІІ етап:

Професия: Дизайнер, специалност: Рекламна графика

записани - 26 ученика, свободни места - 0

Професия: Танцьор, специалност: Български танци

записани - 22 ученика, свободни места - 4

Публикувано на 01.08.2019г.


График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2018/2019 година вижте тук… и график на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2019/2020 година съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 година след завършено основно образование вижте тук…

Публикувано на 11.04.2019г.


Училищен план-прием след завършено основно образование за учебната 2019/2020г.:

Професия: ДИЗАЙНЕР
Специалност: РЕКЛАМНА ГРАФИКА
с разширено изучаване на чужд език – Английски език
Срок на обучение: пет години

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
 • Удвоен резултат от НВО по Математика;
 • Оценките по Изобразително изкуство и Български език и литература от свидетелството за основно образование.

ПРЕДИМСТВА:

 • Придобиване на III степен на професионална квалификация;
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация;
 • Възможност за продължаване на образованието по бакалавърски и магистърски програми по Изобразително изкуство, Графичен дизайн и Фотография;
 • Професионална реализация в областта на рекламата и предпечатната подготовка;
 • Практическа подготовка в областта на художествената рекламна графика и дизайн;
 • Възможност за включване в дейности по проекти: “Твоят час”, “Ученически практики” и др.

Документи за участие в приема се подават по график, в училища – центрове, определени от РУО.

ДОКУМЕНТИ:

 • заявление;
 • служебна бележка;
 • свидетелство за завършено основно образование;
 • медицинско свидетелство от личен лекар.

Професия: ТАНЦЬОР
Специалност: БЪЛГАРСКИ ТАНЦИ
с разширено изучаване на чужд език – Английски език
срок на обучение: пет години

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

 • Удвоен резултат от НВО по Български език и литература;
 • Удвоен резултат от НВО по Математика;
 • Оценките по Музика и Български език и литература, от свидетелството за основно образование.

ПРЕДИМСТВА:

 • Придобиване на III степен на професионална квалификация;
 • Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация;
 • Възможност за продължаване на образованието в АМТИИ прием с преференции по специалности Българска народна хореография, Артмениджмънт и др.
 • Професионална реализация в областта на хореографията;
 • Развитие на умения за културно-творческа изява, чрез участие в национални и международни конкурси и фестивали.

 Документи за участие в приема се подават по график, в училища – центрове, определени от РУО.

ДОКУМЕНТИ:

 • заявление;
 • служебна бележка;
 • свидетелство за завършено основно образование;
 • медицинско свидетелство от личен лекар.

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЕТАЖ  I-ВИ, КАБ. № 101
ОТ 08:00 ЧАСА ДО 17:30 ЧАСА

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив