ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. вижте тук...


Графици за II срок на учебната 2018/2019 година 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ II СРОК
НАЧАЛЕН ЕТАП (1 клас, 2 клас, 3 клас и  4 клас) вижте тук...

ЦДО (1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас) вижте тук...

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (5 клас, 6 клас и 7 класвижте тук...

ЦДО (5 класи 6 клас) вижте тук...

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас и 12 класвижте тук...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН   вижте тук...

ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВЕ (СПЕЦИАЛЕН ПРЕДМЕТ) вижте тук...

КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ

НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП вижте тук...
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП вижте тук...

КОНСУЛТАЦИИ вижте тук...

II ЧАС НА КЛАСА вижте тук...

ПРИЕМНО ВРЕМЕ вижте тук...

СИП / ФУЧ  вижте тук...

График за заниманията по интереси в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив през лятната ваканция през учебната 2018/2019 година вижте тук...

 


Графици за I срок на учебната 2018/2019 година 

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I СРОК
НАЧАЛЕН ЕТАП (1 клас, 2 клас, 3 клас и  4 клас) вижте тук...

ЦДО (1 клас, 2 клас, 3 клас и 4 клас) вижте тук...

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (5 клас, 6 клас и 7 класвижте тук...

ЦДО (5 класи 6 клас) вижте тук...

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (8 клас, 9 клас, 10 клас, 11 клас и 12 класвижте тук...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН   вижте тук...

ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВЕ (СПЕЦИАЛЕН ПРЕДМЕТ) вижте тук...

КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ

НАЧАЛЕН И ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП вижте тук...
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП вижте тук...

КОНСУЛТАЦИИ вижте тук...

II ЧАС НА КЛАСА вижте тук...

ПРИЕМНО ВРЕМЕ вижте тук...

СИП / ФУЧ  вижте тук...


Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)  Вижте още...

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив