ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

„Който не работи, не трябва да яде“
Жул Леви

На 29.03.2016г. /вторник/ учениците от полуинтернатната група от пети клас при СУСвети свети Кирил и Методий, град Пловдив представиха пред съучениците, родителите и учителите си музикалната оперетка на Жул Леви Който не работи, не трябва да яде


Техники и подходи за приобщаване на родителите като активна част в учебно-възпитателния процес

  

          Обучението се проведе на 12 и 13 декември 2015г. с лектор Ренета Венева. Специално внимание се отдели на въпросите: как да изградим партньорска комуникация родител-учител и професионалното взаимодействие с родителите. Вижте още...     


Открит урок по Математика - II клас

Тема: „Умножение и деление с числото 7“ (Упражнение)

Дата на провеждане: 26.03.2015г.

Преподавател: Ивелина Георгиева

Длъжност: Учител, начален етап на основното образование (I - IV клас)

 


Открит урок по Математика - II клас

Тема: „Умножение и деление с числото 8“ (Упражнение)

Дата на провеждане: 24.03.2015г.

Преподавател: Таня Стайкова

Длъжност: Главен учител, начален етап на основното образование (I - IV клас)


Квалификационен семинар и споделена добра
педагогическа практика

Тема: Съчетаване на интерактивни методи и ИКТ в преподаването на модул уроци
„Синтетични изкуства
 

Дата на провеждане: 17.03.2015г.

Преподавател: Цвета Марова

Длъжност: Главен учител, общообразователен предмет в прогимназиален етап -

Изобразително изкуство

Материали от семинара изтеглете от тук...


Открит урок по Химия и опазване на околната среда - XI клас

Тема: „Разтвори“

Дата на провеждане: 19.02.2015г.

Преподавател: Жулиета Янкова

Длъжност: Главен учител, общообразователен предмет в гимназиален етап -

Химия и опазване на околната среда


Открит урок по Физическо възпитание и спорт

Тема: „Танци“

Дата на провеждане: 17.02.2015г.

Преподавател: Людмила Калофоридова

Длъжност: Главен учител, общообразователен предмет в гимназиален етап -

Физическо възпитание и спорт

Преподавател: Нели Карабахчиева

Длъжност: Старши учител, общообразователен предмет в гимназиален етап - Хореография


Мотивацията за учене при учениците –

гаранция  за позитивно отношение към учебния процес

 

Период на провеждане: 20 и 21.12.2014г.  

 Вид на обучението: семинар

Място на провеждане: Велинград

Лектор: психолог Ренета Венева

Целева група: педагогически специалисти при СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“,

гр. Пловдив

Ресурси:

Мотивацията за учене

По света и у нас вижте още...

МО Природоматематически науки вижте още...

МО Хуманитарни науки вижте още...

МО - Физическо възпитание и спорт и изкуства

МО Начален етап вижте още...


Открит урок по Човекът и природата - III клас

Тема: „Разнообразие и групиране на организмите“

Дата на провеждане: 02.12.2014г.

Преподавател: Таня Делякова

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I - IV клас)


Открит урок по Литература - III клас

Тема: „Тънкият крал и дебелият готвач“ - Доналд Бисет

Дата на провеждане: 02.12.2014г.

Преподавател: Албена Фиданска

Длъжност: Старши учител, начален етап на основното образование (I - IV клас)


ИЗГРЕВИ
/УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО/

Съставител: Антоанета Минчева

Вижте тук...


КАРТИННА ГАЛЕРИЯ
/УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО/

Съставител: Венета Маринова

 Вижте тук...

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив