ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Училищен учебен план за I a вижте тук...

Училищен учебен план за I б вижте тук...

Училищен учебен план за II a вижте тук...

Училищен учебен план за II б вижте тук...

Училищен учебен план за III a вижте тук...

Училищен учебен план за III б вижте тук...

Училищен учебен план за IV a вижте тук...

Училищен учебен план за IV б вижте тук...

Училищен учебен план за V a вижте тук...

Училищен учебен план за V б вижте тук...

Училищен учебен план за VI a вижте тук...

Училищен учебен план за VI б вижте тук...

Училищен учебен план за VII a вижте тук...

Училищен учебен план за VII б вижте тук...

Училищен учебен план за VIII a вижте тук...

Училищен учебен план за VIII б вижте тук...

Училищен учебен план за IX a вижте тук...

Училищен учебен план за IX б вижте тук...

Училищен учебен план за X a вижте тук...

Училищен учебен план за X б вижте тук...

Училищен учебен план за XI a вижте тук...

Училищен учебен план за XI б вижте тук...

Училищен учебен план за XII a вижте тук...

Училищен учебен план за XII б вижте тук...

Училищен учебен план за XII в вижте тук...


FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив