ЛогоСредно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив

Педагогически специалисти на Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив години наред неуморно продължават да формират личности с висока интелектуална подготовка и култура, способни за ефективна обществена реализация и ярко изявено гражданско поведение, достойни граждани на обединена Европа.

Гордост за училището са многото възпитаници, намерили своята по-нататъшна реализация в престижни учебни заведения, утвърдили се като социално активни личности, уверени в собствените си възможности и резултатите от своя труд.

Педагогическите специалисти ежегодно повишават своята квалификация и вземат участват в редица регионални, национални и международни конференции, представят добри педагогически практики и провеждат открити уроци.

  1. 2018/2019
  2. 2017/2018
  3. 2016/2017
  4. 2015/2016
  5. 2014/2015
  6. 2013/2014

FacebookYouTubeЗа контакти: гр. Пловдив, ул. Явор, № 31, тел.: 032/644 119

©
2019г.

СУ „Свети свети Кирил и Методий“, гр. Пловдив